DeWereldredden.nl

DeWereldRedden.nl is een actiesite met daarop 100+ oplossingen voor een betere wereld, in videohandleidingen, geschreven handleidingen, blogs, een community van 1400. Mensen kunnen sociale en duurzame uitdagingen aangaan na het lezen of zien van de mogelijke oplossing. Zie www.dewereldredden.nl.

DeWereldRedden.nl ontstond in 2008 binnen Wonder en ging in 2010 los van Wonder verder in de Stichting Terra Futura. De missie van Terra Futura wil mensen verleiden tot positieve acties middels ‘Tools, Tours & Tech’. Zie www.terrafutura.nl.

Terug