Contact

Wonder heeft twee directieleden; Elena Simons en Sabine Linz. Daarnaast versterkt Alex Rijk als financieel en operationeel manager het team. We werken regelmatig met freelancers en stagiaires. Het Wonderbestuur bestaat uit Pepijn Nicolas (voorzitter), Jos van Geel (penningmeester), Willen Jan Ausma (secretaris) en Matthijs Sienot.

Postadres

Wonder
t.a.v. Alex Rijk
Westerdijk 4-0708
3513 EW Utrecht

E-mail

Algemeen: email hidden; JavaScript is required
Creatief directeur Elena Simons: email hidden; JavaScript is required
Algemeen directeur Sabine Linz: email hidden; JavaScript is required
Financieel/operationeel manager Alex Rijk: email hidden; JavaScript is required

Twitter

Ons Twitteraccount vind je op @JoinWonder.

Facebook

Onze Facebookpagina vind je op www.facebook.com/pages/Wonder/355491704627419.

ANBI

Wonder bezit een ANBI-status. Daarom vind je de wettelijk verplichte informatie over onze organisatie via www.geef.nl/doel/wonder/transparantie.